Tábořiště v pusté rybné

V malebné vesničce Pustá Rybná, poblíž města Polička náš oddíl každoročně pořádá třítýdenní pobytový tábor, s možností účasti i pouze na první, či druhé polovině tábora.

Tábořiště je umístěno na louce u lesa, kde máme celoročně postavenou dřevěnou boudu, která se v průběhu tábora promění v kuchyň a technické zázemí. Každoročně také stavíme tematické objekty, brány, podia, či pyramidy. Spíme ve stanech s podsadou po dvojicích, elektřinu nemáme, vodu využíváme z pitného přírodního zdroje. Děti se také podílí na provozu tábora – pomoc v kuchyni, noční hlídky (dle věku), zásobování tábora. Táborový program je motivován celotáborovou hrou a součástí tohoto programu jsou i celodenní výlety a pro starší děti puťák. Možnost koupání je v potoce za táborem. Mytí v teplé vodě je zajištěno v táborové sprše.