Důležité dokumenty, přihlášky a další pro Vedoucí, instruktory a technické zázemí

  • Lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti pracovat s dětmi. Tento dokument potřebují všichni kdo přichází do styku s dětmi, takže i někteří techničtí pracovníci. Potvrzení je platné dva roky, nesmí tam být uvedena platnost, jinak je samozřejmě platné jak je uvedeno. Toto potvrzení musí mít hlavně každý instruktor a vedoucí.
  • Dále každý instruktor (pod 18 let) potřebuje přihlášku a list účastníka (bezinfekčnost) podepsaný rodiči a v den nástupu na tábor!
  • Dále každý vedoucí a Techničtí pracovníci (nad 18 let) potřebují přihlášku a bezinfekčnost. Tyto dokumenty můžou plnoletí podepsat až na táboře, ale určitě není od věci si je předvyplnit v klidu předem doma.